शांत सुंदर सज्जनगड …

शांत सुंदर सज्जनगड …

सज्जनगडाला जायला फक्त निमित्त लागते , केव्हाही जायला आम्ही तयार असतो . कॉलेज मध्ये असताना २ -३ फेऱ्या झाल्या असतील … संत रामदास स्वामींची समाधी आणि हे येथील मुख्य आकर्षण , सज्जनगड चा अर्थच "चांगल्या लोकांचा गड" आहे.

शिवाजी महाराजांचे गुरु असलेले रामदास स्वामी येथे वास्तव्य करत होते , तेव्हापासून सुरु असलेले रामदास स्वामी संस्थान आजपर्यंत अस्तित्वात आहे. गडावरची शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे . खरच …

इसवी सन १७०० मध्ये जेव्हा औरंगजेबाने हा गड ताब्यात घेतला तेव्हा या गडाचे त्याने "नवरसातारा" असे ठेवले होते तरी रामदासांनी ठेवलेले सज्जनगड हेच नाव प्रसिद्ध झाले :)

स्वारगेट वरून सातारा एस टी प्रवास आणि साताऱ्या वरून थेट सज्जनगडाच्या पायथ्याशी एस टी उपलब्ध आहे . पायथ्यावरून दिसणारे घाटातले दृश्य खूप सुंदर आहे. विशेषत: पावसाळ्यात …

इथून १५ - २० मिनिटे पायऱ्या चढून गेल्यावर शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार लागेल . अजून पायऱ्या चढून गेल्यावर श्री समर्थ महाद्वार आहे .

उजव्या बाजूने गेल्यावर सोनाळे तळे दिसते, ज्याचे पाणी हिरव्या रंगाचे झाले आहे :) :) या तळ्याच्या थोडे आजूबाजूला भटकल्यास उपहारगृह , धर्मशाळा दिसेल

थोडे चालून गेल्यावर रामदास स्वामींचा मठ दृष्टीस पडतो(अशोकवन) या मठामध्ये शिस्त म्हणजे शिस्त . रोजचे वेळापत्रक ठरलेले आहे. पूजा, नैवेद्य, आरती, मनाचे श्लोक पठन आणि मग जेवण. शुद्ध सात्विक जेवण सर्वांसाठी उपलब्ध असते. आपल्या हाताने ताट वाटी घेऊन जेवण झाल्यावर व्यवस्थित परत ठेवून द्यायची हात तिथला नियम जो आपण घरी कधी पाळला नसला तरी इथे आपोआप पाळला जातो (वातावरणच तसे असते ) :) :) :)

मठाच्या मागील बाजूस नूतन प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर राम मंदिर आहे ज्या मंदिरात वरील बाजूस रामाचे मंदिर आणि त्याच्या बरोबर खाली समाधी स्थान आहे.

या समाधी स्थानात प्रवेश केल्यावर आपली बडबड , डोक्यातले वेगवेगळे विचार , गोंधळ आपोआप बाजूला पडतो एवढी शांतता येथे असते , असा अनुभव आजपर्यंत मी घेतलेला नाही. समाधी स्थानाचे महत्व तेव्हा आपल्या लक्षात येते…

संस्थानाचे कार्यालय इत्यादी पार केल्यावर मागील बाजूस सुंदर पठार आहे. हिरवळी वरुन चालताना अतिशय प्रसन्न वाटते. धाब्याचे मारुती मंदीर एका टोकाला आहे जेथून पुढे उरमोदी धरणाचा सुंदर नजारा दिसतो. कॅमेरा एक क्षण सुद्धा स्वस्थ बसणार नाही ….

ठोसेघर च्या धबधब्याचा आवाज सुद्धा इथे ऐकू येतो एवढी शांतता येथे आहे. बरेच असे सुंदर स्पॉट येथे आहेत जे शब्दात सांगण्यापेक्षा तुम्ही खालील फोटोंमध्येच बघा :) :) :)

कसे पोहचाल: पुण्यावरून सातारा एस टी मिळू शकते आणि साताऱ्या वरून थेट सज्जनगड एस ती उपलब्ध आहेत.

खाण्याची सुविधा : समर्थ रामदास मंडळा तर्फे मोफत जेवण असते दुपारी एका ठराविक वेळात , अन्यथा उपहारगृह आहेच :) पायथ्याशी काही टपऱ्या आहेत …

राहण्याची सुविधा : समर्थ रामदास मंडळा तर्फे मोफत राहण्याची सोय सुद्धा आहे .

फोटो :-
 
 


गडाच्या पायथ्याशी …   दरी मधले दृश्य  

 

धाब्याचा मारुती ।
 
 


 

1 comment:

Thanks for putting comments. Keep watching space for new experiences